Αμεση δράση αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού
108
Δημοτική επέμβαση
195
Υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών
109
Κέντρο άμεσης βοήθειας
166
Διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία Αθηνών
107
Διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία προαστείων
102
Αμεση ιατρική βοήθεια
178
Εφημερεύοντες γιατροί περιοχής Αττικής
1602
Εφημερεύοντα νοσοκομεία
106
Κέντρο δηλητηριάσεων
7793777
Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ
104
Οδική βοήθεια Express Service
154
Οδική βοήθεια Interamerican
168
Δελτίο καιρού Αττικής
148
Δελτίο καιρού Ελλάδας
149
Ώρα Ελλάδας
141
Υπηρεσία αφύπνισης και υπομνήσεων
182