cyberperi - 2/9/1997 1:54 pm

Σύντομη περιγραφή των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος...
Το αρχείο planets.zip είναι συμπιεσμένο κείμενο του word και περιέχει φωτογραφίες όλων των πλανητών.

Ερμής:
Ο Ερμής είναι ο πιο κοντινός προς τον Ήλιο πλανήτης και είναι ορατός 2-3 φορές το χρόνο. Ακριβείς μετρήσεις που έγιναν με ραντάρ έδειξαν πως η περίοδος περιστροφής του Ερμή είναι σχεδόν 58,65 μέρες. Η επιφάνεια του παρουσιάζει όψη όμοια μ’εκείνη της Σελήνης, είναι δηλαδή γεμάτη από χιλιάδες κρατήρες. Σύμφωνα με παρατηρήσεις, που έγιναν, ο Ερμής δεν έχει ατμόσφαιρα. Είναι πάντως δυνατό να υπάρχουν στην επιφάνεια του νέφη από υδρογόνο. Τέλος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου με πολικότητα όμοια προς εκείνη του πεδίου της Γης.

Αφροδίτη:
Η Αφροδίτη είναι το λαμπρότερο ουράνιο σώμα μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι σκεπάζεται από πυκνά νέφη, τα οποία αποτελούνται κατά 90% από διοξείδιο του άνθρακα και στα οποία οφείλεται η μεγάλη λαμπρότητα της. Από παρατηρήσεις που έγιναν με ραντάρ, διαπιστώθηκε πως η επιφάνεια της παρουσιάζει ανωμαλίες, δηλαδή παρουσιάζει εξογκώματα - όρη και κοιλώματα - κρατήρες. Επίσης, βρέθηκε ότι η Αφροδίτη περιστρέφεται με περίοδο 243 μερών περίπου. Τέλος, μετρήθηκαν θερμοκρασίες εδάφους της τάξεως των 450 - 500 βαθμών κελσίου, πιέσεις της τάξεως των 90 - 95 atm και ταχύτητες ανέμων από 30 εώς 180 km/h.

Γη:
Η Γη είναι ο τρίτος πλανήτης από τον Ήλιο και ο πέμτος σε μέγεθος σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Απέχει από τον Ήλιο 149.503.000 km και είναι ο μόνος γνωστός πλανήτης που υποστηρίζει την ύπαρξη ζωής. Κινείται με 72.360 km/h. Όπως ξέρουμε περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε ένα έτος και γύρω από τον άξονα της σε 23 h 56 m 41 s. Η ηλικία της υπολογίζεται σε 4,65 δισεκκατομύρια χρόνια.

Άρης:
Ο Άρης, ο ερυθρός πλανήτης, είναι ο πιο κοντινός στη Γη από τους εξωτερικούς πλανήτες. Επειδή η ατμόσφαιρα του είναι πολύ αραιή, είναι δυνατό να παρατηρηθούν τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του με αρκετή ακρίβεια, γεγονός που επέτρεψε τον προσδιορισμό της περιόδου περιστροφής του, που είναι 24 h 37 m 22 s. Οι παρατηρήσεις από τη Γη έδειξαν πως η επιφάνεια του περιλαμβάνει τριών ειδών χαρακτηριστικούς σχηματισμούς: α) λαμπρές ερήμους, με ερυθρό πορτοκαλί απόχρωση, β) πιο σκοτεινές «θάλασσες» με γκρίζο-καστανή απόχρωση και γ) λαμπρές, λευκές πολικές περιοχές. Αυτές οι πολικές περιοχές αποτελούνται από ένα στρώμα ξηρού πάγου (CO2) κάτω από το οποίο υπάρχει στρώμα πάγου από νερό, μικρότερης έκτασης, που αποκαλύπτεται κατά το αρειανό καλοκαίρι οπότε εξαχνώνεται ο ξηρός πάγος.
Η επιφάνεια του Άρη είναι και αυτή γεμάτη από κρατήρες σαν του Ερμή και της Σελήνης, με τη διαφορά ότι είναι λιγότεροι και πιο αβαθείς από της Σελήνης. Παρατηρούνται επίσης εκτεταμένα λεκανοπέδια, όρη καθώς και τεράστια φαράγγια. Η μέση θερμοκρασία σ’ολόκληρη την επιφάνεια του είναι -50 C, είναι δηλαδή σημαντικά μικρότερη της Γης, που είναι 15 C, το δε κλίμα του γενικά μοιάζει με το ψυχρό κλίμα ερήμου.
Σχετικά με την ατμόσφαιρα του γνωρίζουμε ότι η πίεση της είναι μικρότερη του 1% της γήινης. Κατά 90% και πλέον αποτελείται από CO2, περιέχει όμως μικρό ποσοστό O2, CO και H20 (πολύ μου αρέσουν αυτά τα δυάρια... τα μαυρα τους τα χάλια έχουν).

Δίας:
Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος απ’όλους τους πλανήτες του ηλαικού συστήματος. Η περιστροφή του είναι διαφορική, πράγμα που σημαίνει ότι η ζώνη του ισημερινού περιστρέφεται ταχύτερα (περίοδος 9 h 50 m) απ’ότι οι ζώνες που βρίσκονται σε μεγαλύτερα πλάτη (περίοδος 9 h 55 m). Ο δίσκος του Δία παρουσιάζει ζώνες από νέφη λευκά, ερυθρά και κίτρινα, που είναι παράλληλες προς τον ισημερινό και που χωρίζονται από σκοτεινές ταινίες.
Ο πιο χτυπητός σχηματισμός όμως πάνω στο δίσκο του Δία είναι η ερυθρή κηλίδα, ένας τεράστιος ελλειψοειδής σχηματισμός, διαστάσεων 15000 km επί 40000 km, ο οποίος παρά τη μεταβολή του σχήματος, της θέσεως και της λαμπρότητας του είναι ορατός συνέχεια από το 1831. Πιστεύεται πως πρόκειται για την κορυφή ενός μόνιμου κατακόρυφου ατμοσφαιρικού στροβίλου από κάποια διαταραχή στην «επιφάνεια» του πλανήτη.
Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του Δία είναι -145 C. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη με βάση την ενέργεια που απορροφάει από τον Ήλιο, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει κάποια εσωτερική πηγή ενέργειας στον πλανήτη.
Η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας του είναι 60% περίπου υδρογόνο, με μορφή ουδέτερου υδρογόνου (Η2), μεθανίου (CH4) και αμμωνίας (NH3), 36% ήλιο (Ηe), ίσως 2-3% νέο (Ne) και το υπόλοιπο βαρύτερα στοιχεία. Ακόμη, ο Δίας παρουσιάζει και έντονη ραδιοεκπομπή, που δημιουργείται στις ζώνες ακτινοβολίας που περιβάλλουν τον πλανήτη. Τέλος, πρόσφατες παρατηρήσεις έδειξαν πως ο Δίας έχει τουλάχιστον ένα δακτύλιο.

Κρόνος:
Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και παρουσιάζει πάρα πολλές ομοιότητες με το Δία. Το κύριο χαρακτηριστικό του όμως είναι ότι περιβάλλεται από ένα εντυπωσιακό σύστημα δακτυλίων. Όπως ο Δίας, ο Κρόνος έχει πυκνή ατμόσφαιρα γεμάτη νέφη από CH4 και NH3 και παρουσιάζει διαφορική περιστροφή, με περίοδο 10 h 14 m κοντά στον ισημερινό και 10 h 38 m σε μεγαλύτερα πλάτη. Γενικά η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας του και η δομή του είναι ανάλογη προς του Δία.
Ο δίσκος του παρουσιάζει επίσης λαμπρές ζώνες και σκοτεινές ταινίες. Η θερμοκρασία του πλανήτη είναι της τάξεως των -140 C, πρέπει δε, όπως και ο Δίας, να έχει κάποια εσωτερική πηγή ενέργειας. Έχει ακόμα έντονο μαγνητικό πεδίο και ζώνες ακτινοβολίας και παρουσιάζει ραδιοεκπομπή.
Σχετικά με το σύστημα των δακτυλίων του, οι παρατηρήσεις από τη Γη έδειχναν πως πρόκειται για τέσσερις δκτύλιους διαφορετικής λαμπρότητας, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει μέση λαμπρότητα και χωρίζεται από το δεύτερο, που είναι ο πιο λαμπρός, με μια σκοτεινή περιοχή που ονομάζεται χώρισμα του Cassini. Στη συνέχεια υπάρχει ένα μικρότερο χάσμα, ο τρίτος πιο αμυδρός πιο αμυδρός δακτύλιος και μετά ο τέταρτος που δε φαίνεται στο τηλεσκόπιο και που ανακαλύφθηκε αργότερα με ειδική φωτογραφική τεχνική. Αυτός ο τελευταίος δακτύλιος φαίνεται να φτάνει μέχρι την επιφάνεια του πλανήτη. Η εξωτερική διάμετρος του συστήματος είναι περίπου 275.000 km και το παχος του 10 km. Πρόσφατες όμως παρατηρήσεις με τη βολίδα Voyager έδειξαν ότι πρόκειται για ένα σύστημα από εκατοντάδες δακτύλιους, που δίνουν όλοι μαζί την εντύπωση ενός δίσκου μουσικής.
Σχετικά με τη φύση των δακτυλίων, πιστεύεται πως αποτελούνται από στερεά σωματίδια αμμωνίας και παγοκρύσταλλους που περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη, ακολουθώντας τους νόμους του Kepler (αν τους θέλετε, μπορώ να τους βρω), και που έχουν μεγέθη μεταξύ 1mm και μερικών μέτρων.

Ουρανός:
Ο Ουρανός είναι ο τρίτος πλανήτης που περιβάλλεται από σύστημα δακτυλίων. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει εννιά δακτύλιους, που αποτελούνται από σώματα με μέγεθος μικρότερο του 1,5 km. Η ατμόσφαιρα του Ουρανού, που είναι και αυτή πυκνή και περιέχει νέφη, έχει υποπράσινο χρώμα οφειλόμενο στην παρουσία μεθανίου. Η χημική της σύσταση είναι ανάλογη με του Δία και του Κρόνου. Η θερμοκρασία της φαίνεται να είναι γύρω στους -180 C.
Η περιστροφή του Ουρανού γύρω από τον άξονα του, που είναι διαφορική και έχει μέση περίοδο 10 h 49 m, γίνεται κατά την ανάδρομη φορά, γεγονός που παρατηρείται μόνο σ’αυτόν και στην Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ όλοι γενικά οι πλανήτες έχουν φορά περιστροφής, περί τον άξονα τους, ίδια με τη φορά περιφοράς τους, γύρω από τον Ήλιο, ο Ουρανός και η Αφροδίτη έχουν αντίθετη φορά περιστροφής.

Ποσειδώνας:
Ο Ποσειδώνας ανακαλύφτηκε θεωρητικά πριν ακόμα παρατηρηθεί με το τηλεσκόπιο, από τις παρατηρούμενες ανωμαλίες της τροχιάς του Ουρανού. Έχει πυκνή ατμόσφαιρα και χημική σύσταση ανάλογη. Η θερμοκρασία του είναι -200 C και η περίοδος περιφοράς του 15 h 40 m.

Πλούτωνας:
Η ανακάλυψη του Πλούτωνα ήταν εντελώς συμπτωματική ! Η θερμοκρασία του υπολογίζεται σε -210 C και η περίοδος περιστροφής του είναι 6 h 39 m.Πιστεύεται ότι ίσως ανήκει σε ομάδα αστεροειδών που κινούνται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα ή ότι πιθανόν να υπήρξε δορυφόρος του.


Αυτή ήταν μια σχετικά σύντομη περιγραφή των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος... Πιστεύω να μη σας κούρασα...

------------------------------------------------------------------------
CyberPeri