cyberperi - 1/9/1997 9:55 am

Για να εγκαινιάσω και εγώ αυτό το καινούργιο forum, κατεθέτω κάποιες πληροφορίες γενικού περιεχομένου...

*** Προέλευση του ηλιακού συστήματος με την υπόθεση της "νεφελικής συμπκύκνωσης"

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή ο Ήλιος και τα λοιπά μέρη του ηλιακού συστήματος σχηματίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα από ένα μεγάλο νέφος μεσοαστρικού αερίου και κονιορτού που συμπυκνώθηκε λόγω βαρυτικής συστολής. Σ’ ένα κάπως γενικευμένο σενάριο μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα ανομοιογενές νέφος μεσοαστρικού αερίου και κονιορτού με μάζα κάπως μεγαλύτερη από την ηλιακή άρχισε να συστέλλεται λόγω βαρύτητας. Καθώς προχωρούσε η βαρυτική συστολή, το νέφος που είχε αρχικά μικρή περιστροφή, πήρε διαδοχικά σφαιροειδή μορφή και μορφή δίσκου, στο κέντρο του οποίου σχηματίστηκε ο πρωτοήλιος και στις παρυφές οι πρωτοπλανήτες και τα άλλη μέλη του συστήματος, για να εξελιχθούν όλα τελικά στη σημερινή μορφή τους.

*** Εσωτερικού του Ήλιου :

Ο πυρήνας του ήλιου περιλαμβάνει το μισό περίπου της μάζας του. Η θερμοκρασία στο κέντρο του ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια βαθμούς και η πίεση πλησιάζει τα 250 διασεκατομμύρια ατμόσφαιρες. Αν και η πυκνότητα εκεί είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από την πυκνότητα των μετάλλων, η υψηλή θερμοκρασία διατηρεί την ύλη σε μια κατάσταση σαν την αέρια, όπου τα ηλεκτρόνια και οι πυρήνες των ατόμων συμπεριφέρονται σαν ελεύθερα σωματίδια. Η κατάσταση αυτή είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης και ονομάζεται κατάσταση πλάσματος. Η παραγόμενη στον πυρήνα ενέργεια διαδίδεται προς την επιφάνεια του Ηλίου στην αρχή με μορφή ακτινοβολίας. Σε μια απόσταση από το κέντρο του Ηλίου δημιουργούνται τεράστια ρεύματα μεταφοράς της ενέργειας, ανοδικά και καθοδικά σαν αυτά που δημιουργούνται πάνω από μία θερμαινόμενη επιφάνεια. Τα ρεύματα αυτά μεταφέρουν την ενέργεια μέχρι τη βάση της ηλιακής ατμόσφαιρας. Οι κορυφές τους δίνουν στην επιφάνεια του Ηλιου όψη κοκκώση. Μέσα στην ατμόσφαιρα του Ηλίου η ενέργεια μεταδίδεται πάλι με ακτινοβολία, για να διαφύγει τελικά στο χώρο με μορφή ακτινοβολίας.

*** Μετέωρα :

Τα μετέωρα ονομάζονται με μία λέξη μετεωροειδή και είναι στερεά σώματα του ηλιακού μας συστήματος κινούμενα σε τροχιές που έχουν όλες τις δυνατές κλίσεις. Τα μεγαλύτερα απ’ αυτά προέρχονται κατά πάσαν πιθανότητα από συγκρούσεις αστεροειδών, ενώ τα μικρότερα, όπως άλλωστε και ο μεσοπλανητικός κονιορτός που θα δούμε πιο κάτω, προέρχονται από την αποσύνθεση κομητών. Η προέλευση της σύστασης τους ωστόσο αποτελεί μυστήριο. Όταν ένα μετεωροειδές κατά την κίνηση του συναντήσει τη Γη και μπει στην ατμόσφαιρα της, διαπυρώνεται λόγω τριβής και εξαερώνεται . Ταυτόχρονα προκαλεί διέγερση και ιονισμό του γύρω αέρα, που φωτοβολεί, με αποτέλεσμα να αφήνει το μετεωροειδές πάνω στον ουρανό ένα φωτεινό ίχνος. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα μετέωρο. Αν η μάζα του όμως είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην εξαερωθεί εντελώς και να φτάσει στη Γη έχουμε ένα μετεωρίτη.


*** Αστέρες αφανείς, αειφανείς και αμφιφανείς :

Οι αστέρες που είναι κοντά στον ορατό πόλο, δηλαδή στο βόρειο για μας, και είναι δυνατό να δούμε ή να φωτογραφίσουμεολόκληρη την κυκλική τροχιά τους κατά τη διάρκεια μιας νύχτας, καλούνται αειφανείς. Αντίθετα εκείνους που είναι κοντά στον αόρατο πόλο, δηλαδή στο νότιο για μας, δεν τους βλέπουμε καθόλου και τους καλούμε αφανείς. Όταν όμως βλέπουμε ένα μέρος μόνο της τροχιάς τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, τους καλούμε αμφιφανείς.

*** Οζοντόσφαιρα, ιονόσφαιρα :

Οζοντόσφαιρα είναι η ζώνη όζοντος πάχους 25Km περίπου που δημιουργείται υπό κατάλληλες συνθήκες και είναι μεγάλης βιολογικής σημασίας, γιατί απορροφάει τις διάφορες επικύνδυνες και θανατηφόρες ακτινοβολίες που φτάνουν στη Γη. Ιονόσφαιρα είναι η ζώη που αποτελείται από φορτισμένα σωματίδια, δηλαδή ιόντα, πάχους 640Km και προκαλεί ανάκλαση των ραδιοφωνικών κυμάτων.

*** Τεφρώδες φως της Σελήνης, αστρικός μήνας, συνοδικός μήνας :

Λίγο μετά τη νέα Σελήνη, όταν αρχίζει να φαίνεται ο φωτεινός μηνίσκος, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ολόκληρο το σεληνιακό δίσκο που παρουσιάζει έναν αμυδρό φωτισμό. Ο φωτισμός αυτός οφείλεται στο ηλιακό φως, που ύστερα από ανάκληση του στην επιφάνεια της Γης προσπίπτει στη Σελήνη, και ονομάζεται τεφρώδες φως της Σελήνης. Ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη, δηλαδή ως προς τους αστέρες, είναι 27,3 ημέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Ο χρόνος περιφοράς της ως προς τον ήλιο είναι 29,5 ημέρες και ονομάζεται συνοδικός μήνας.

------------------------------------------------------------------------
CyberPeri


Ikk- 1/9/1997 1:02 pm


CY >Ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη, δηλ
CY >ως προς τους αστέρες, είναι 27,3 ημέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Ο χρό
CY >περιφοράς της ως προς τον ήλιο είναι 29,5 ημέρες και ονομάζεται συνοδικός
CY >μήνας.

Αυτή τη διαφορά δεν την ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον! Δεν την καταλαβαίνω
όμως. Τι σημαίνει "...ως προς τους αστέρες" και "...ως προς τον ήλιο";
Μα, η Σελήνη γύρω από τη γη δεν περιστρέφεται; Ποιά είναι η περίοδος
περιστροφής γύρω από τη γη; "ως προς τη γη"; Θα μας τα εξηγήσεις;
Thanx, Γιάννης


cyberperi - 1/9/1997 1:29 pm


IK >CY >Ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη, δηλ
IK >CY >ως προς τους αστέρες, είναι 27,3 ημέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Ο
IK >CY >περιφοράς της ως προς τον ήλιο είναι 29,5 ημέρες και ονομάζεται συνοδικός
IK >CY >μήνας.

IK >Αυτή τη διαφορά δεν την ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον! Δεν την καταλαβαίνω
IK >όμως. Τι σημαίνει "...ως προς τους αστέρες" και "...ως προς τον ήλιο";
IK >Μα, η Σελήνη γύρω από τη γη δεν περιστρέφεται; Ποιά είναι η περίοδος
IK >περιστροφής γύρω από τη γη; "ως προς τη γη"; Θα μας τα εξηγήσεις;
IK >Thanx, Γιάννης

Όπως ξέρουμε η Σελήνη εκτελεί μια περιφορά της γύρω από τη Γη σε πολύ μικρότερο χρόνο απ'ότι χρειάζεται η Γη για μια περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, και έτσι αλλάζει συνεχώς η σχετική θέση των τριών σωμάτων, το φοτιζόμενο από τον Ήλιο τμήμα της επιφάνειας της παρουσιάζει από νύχτα σε νύχτα διαφορετική όψη στο γήινο παρατηρητή. Έτσι η Σελήνη παρουσιάζει όπως λέμε διάφορες φάσεις... (πχ. όταν φωτίζεται ολόκληρο το μισό έχουμε πανσέληνο, όταν φωτίζεται το μισό έχουμε πρώτο ή τελευταίο τέταρτο κοκ.).
Έτσι λοιπόν, ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι 27,3 μέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Ο χρόνος περιφοράς της ως προς τον Ήλιο, (δηλαδή ανάμεσα σε δύο διαδοχικές φάσεις, πχ από πανσέληνο σε πανσέληνο) είναι 29,5 μέρες και ονομάζεται συνοδικός μήνας.
Πιστεύω να ήμουν σαφέστατος... Καλύτερα δε γίνεται αφού χρειάζεται σχήμα...

------------------------------------------------------------------------
CyberPeri


cyberperi - 1/9/1997 3:21 pm


Λοιπόν, σου στέλνω και ένα κείμενο (word), οπου φαίνονται
διάφορες φάσεις της Σελήνης, ώστε να το καταλάβεις καλύτερα...


(Το αρχείο είναι συμπιεσμένο... Πρώτα αποσυμπίεσε το..)


CyberPeri


io9 - 1/9/1997 9:52 pm


CY >IK >CY >Ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη, δηλ
CY >IK >CY >ως προς τους αστέρες, είναι 27,3 ημέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας.
CY >IK >CY >περιφοράς της ως προς τον ήλιο είναι 29,5 ημέρες και ονομάζεται συνοδι
CY >IK >CY >μήνας.

CY >IK >Αυτή τη διαφορά δεν την ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον! Δεν την καταλαβαίνω
CY >IK >όμως. Τι σημαίνει "...ως προς τους αστέρες" και "...ως προς τον ήλιο";
CY >IK >Μα, η Σελήνη γύρω από τη γη δεν περιστρέφεται; Ποιά είναι η περίοδος
CY >IK >περιστροφής γύρω από τη γη; "ως προς τη γη"; Θα μας τα εξηγήσεις;
CY >IK >Thanx, Γιάννης

CY > Όπως ξέρουμε η Σελήνη εκτελεί μια περιφορά της γύρω από τη Γη σε
CY >πολύ μικρότερο χρόνο απ'ότι χρειάζεται η Γη για μια περιφορά της γύρω
CY >από τον Ήλιο, και έτσι αλλάζει συνεχώς η σχετική θέση των τριών σωμάτων,
CY >το φοτιζόμενο από τον Ήλιο τμήμα της επιφάνειας της παρουσιάζει από
CY >νύχτα σε νύχτα διαφορετική όψη στο γήινο παρατηρητή. Έτσι η Σελήνη
CY >παρουσιάζει όπως λέμε διάφορες φάσεις... (πχ. όταν φωτίζεται ολόκληρο το
CY >μισό έχουμε πανσέληνο, όταν φωτίζεται το μισό έχουμε πρώτο ή τελευταίο
CY >τέταρτο κοκ.).
CY > Έτσι λοιπόν, ο χρόνος περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι
CY >27,3 μέρες και ονομάζεται αστρικός μήνας. Ο χρόνος περιφοράς της ως προς
CY >τον Ήλιο, (δηλαδή ανάμεσα σε δύο διαδοχικές φάσεις, πχ από πανσέληνο σε
CY >πανσέληνο) είναι 29,5 μέρες και ονομάζεται συνοδικός μήνας.
CY > Πιστεύω να ήμουν σαφέστατος... Καλύτερα δε γίνεται αφού
CY >χρειάζεται σχήμα...

CY >------------------------------------------------------------------------
CY >CyberPeri
Αν και δεν γνωρίζω αρκετά περί αστροφυσικής .... θα προσπαθήσω να δώσω
μια πιο σαφή εξήγηση (με βάση αυτά που θυμάμαι από το σχολείο) ... Από ένα σχολικό βιβλίο δεν τα βρήκες αυτά Περικλή ? Αστρικός μήνας λοιπόν είναι ο χρόνος που χρειάζεται η σελήνη για μια πλήρη περιφορά γύρω από τη γή , ως προς έναν παρατηρητή που βρίσκεται στους αστέρες (αν μπορούμε να τους φανταστούμε σαν ένα σημείο πολύ μακρυά από τη Γη-σελήνη). Ο συνοδικός μήνας τώρα είναι ο αντίστοιχος χρόνος ως προς παρατηρητή που βρίσκεται σον ήλιο.
Αν δηλαδή φανταστούμε τον άξονα Ήλιος-Γή τότε ο συνοδικός μήνας είναι ο χρόνος ανάμεσα σε 2 διαδοχικά περάσματα της σελήνης από τον άξονα αυτό. Όμοια για τον αστρικό μήνα με τον νοητό άξονα αστέρες-γή.
Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο "Ο συνοδικός μήνας είναι μεγαλύτερος του αστρικού, γιατί λόγω περιφοράς της Γής, ο Ήλιος κινείται ως προς τους αστέρες κατά μια μοίρα την ημέρα".
Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ ;-)

Ιωάννης Παναγιωτόπουλος